iBooks สำหรับ Windows XP (32/64 bit)

iBooks สำหรับ Windows XP

iBooks สำหรับ Windows XP -program เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการอ่าน I-gadgets ด้วยคุณสามารถศึกษางานที่ดาวน์โหลดมาได้สะดวกและสะดวกสบายที่สุด

เนื่องจากการศึกษาอย่างรอบคอบกับบุ๊กมาร์กเชิงอรรถคำพูดในข้อความการทำงานอิเล็กทรอนิกส์กับสิ่งพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัลมีคุณลักษณะที่มีเหตุผลซึ่งมีอยู่ในโปรแกรมแก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบ แอ็พพลิเคชันมีระดับการใช้งานจริงในระดับสูงและรวมเข้ากับระบบได้ง่าย คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันภาษาไทยล่าสุดอย่างเป็นทางการ iBooks สำหรับ Windows XP ภาษาไทย

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางเทคนิค iBooks

ภาพหน้าจอ iBooks สำหรับ Windows XPซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
  1. Cool ReaderCool Reader
  2. AlReaderAlReader
  3. FBReaderFBReader
  4. CalibreCalibre
  5. Adobe Digital EditionsAdobe Digital Editions
  6. iTunesiTunes
หมายเหต