Handy Recovery สำหรับ Windows XP (32/64 bit)

Handy Recovery สำหรับ Windows XP

Handy Recovery สำหรับ Windows XP - แอ็พพลิเคชันสำหรับสำรองข้อมูลค้นหาและกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบ โปรแกรมนี้มีเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงสร้างของไดรฟ์ข้อมูลช่วยให้คุณสามารถสร้างสำเนาของพาร์ติชันลอจิกให้ใช้สำเนาที่เก็บถาวรโดยใช้ตัวช่วยสร้างทีละขั้นตอนและสนับสนุนการทำงานร่วมกับระบบไฟล์ NTFS และ FAT

ยูทิลิตีนี้สามารถตรวจจับระบบระยะไกลไฟล์เข้ารหัสไฟล์ชั่วคราวและไฟล์ null ใช้ชุดของการตั้งค่าของผู้ใช้เพื่อค้นหาและบันทึกวัตถุที่พบ แอปพลิเคชันนี้มีความสามารถในการแสดงตัวอย่างสามารถให้การคาดการณ์เกี่ยวกับผลการกู้คืน คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันภาษาไทยล่าสุดอย่างเป็นทางการ Handy Recovery สำหรับ Windows XP ภาษาไทย

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางเทคนิค Handy Recovery

ภาพหน้าจอ Handy Recovery สำหรับ Windows XPซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
  1. CCleanerCCleaner
  2. Adobe ReaderAdobe Reader
  3. RecuvaRecuva
  4. R-StudioR-Studio
  5. Active File RecoveryActive File Recovery
  6. Disk DrillDisk Drill
หมายเหต